دسته‌ها
قفس مرغ تخمگذار

قفس مرغ تخمگذار صنعتی

اگر سود بیشتری می خواهید؟! با قفس مرغ تخمگذار صنعتی شروع کنید

سود بیشتر قفس نسبت به بستر

اگر می خواهید درآمد شما در دراز مدت بیشتر شود بهتر است با قفس مرغ تخمگذار شروع کنید .

البته این مورد بشتر برای مرغ های محلی صادق است .

در مورد مرغ های صنعتی تخمگذار ، حتما باید داخل قفس پرورش پیدا کنند .

زیرا راندمان مرغ های صنعتی در قفس بسیار بیشتر است .

هدر روی دان در قفس مرغ تخمگذار صنعتی کمتر است

مرغ ها داخل قفس هستند و دان بیرون از قفس. بنابراین هدر روی دان به شدت کاهش می یابد

نیاز به کارگر کمتر ، سود مرغداری را افزایش می دهد

بدیهی است که در سیستم قفس کارگر کمتری برای کارهای روزانه مرغداری لازم است

قفس مرغ تخمگذار صنعتی